BeDigi –  0948 446 067, info@bedigi.sk

DE  |  CZ  |  SK

AKO znížite administratívne nákladY až o 70%

BeDigi – Stay human

„BeDigi – Stay human“ znamená „Buď digitálny – zostaň človekom“
ide o stopercentnú digitalizáciu, úplne bezpapierovú administratívu a dokonalú internú komunikáciu bez narušenia súkromia ľudí a ich slobody

Vyskúšajte si demoverziu bezplatne!

Na ilustratívnej vymyslenej medzinárodnej organizácii „Dunajských ľadových medveďov“  si môžete vyskúšať funkcionality digitálneho riešenia správy členskej základne.

Prečo digitalizovať?

Jednoduchý proces registrácie

Bez ohľadu na to, či riadite firmu alebo stojíte na čele združenia, s BeDigi je registrácia nových zamestnancov alebo členov jednoduchá.

Dokonalá komunikácia v rámci organizácie

Komunikácia je všetko – s BeDigi môžete vďaka neobmedzeným možnostiam výberu komunikovať s členmi vašej organizácie spôsobom orientovaným na cieľovú skupinu prostredníctvom push notifikácií alebo e-mailov.

Elektronická dokumentácia

Zbavte sa zdĺhavej, časovo náročnej a nákladnej papierovej administratívy a využite výhody moderného, úsporného a efektívneho elektronického spracovania údajov.

Ochrana údajov

vaša správa členstva v okamihu spĺňa ustanovenia nových európskych zákonov o ochrane údajov (DSGVO)

BeDigi – Stay human
Najmodernejšia digitalizácia
bez zásahu do ľudskej prirodzenosti

Začiatok éry smartfónov v roku 2007 viedol k technologickému skoku, ktorý čoraz jasnejšie ukazuje, čo všetko sa dá dosiahnuť.

Komplexná digitalizácia administratívy prináša mnoho výhod a dá sa uskutočniť na 100 % bez mikro, resp. nanočipov. Individuálny QR kód pre každého člena alebo zamestnanca v kombinácii so smartfónom umožňuje trvalé aktívne a pasívne spojenie so správou organizácie. Takto sa dá vybaviť všetko potrebné, či už ide o jednotlivého člena, vybranú skupinu členov alebo celú organizáciu, a to všetko s takmer stopercentným zabezpečením údajov a úplnou absenciou papierov. V ideálnom prípade je možné spravovať organizáciu akejkoľvek veľkosti pomocou smartfónu. BeDigi znamená maximálne využívanie moderných technológií v prospech človeka s dôrazom na šetrenie prírodných zdrojov a zachovanie ľudskej dôstojnosti a slobody.  

Ak si ceníte slobodu a chcete ju poskytnúť svojim členom alebo zamestnancom, ale zároveň sa nechcete zaobísť bez digitálnych technológií, ktoré šetria náklady a čas, potom je BeDigi s najväčšou pravdepodobnosťou presne ten správny partner pre vás!

Funkcia Systemické konsenzovanie

Spájanie sa s členmi na hlasovacej platforme

Každá organizácia potrebuje komunikovať so svojimi členmi. Či už je to riešenie problémov alebo naopak hľadanie nových riešení. Efektívnym spôsobom je rozhodovanie založené na hľadaní miery odporu, tzv. systemické konsenzovanie. 

Štandardný postup systemického konsenzovania je nasledujúci:

Systemický konsenzus

moderná hlasovacia aplikácia zapájajúca členov organizácie

čítať viac

Systemický konsenzus ako moderná a účinná forma kvalitného rozhodovania v organizáciách sa stáva čoraz rozšírenejším. Základný princíp vychádza z myšlienky dokonalej demokracie, kde dôležité rozhodnutia sa prijímajú na základe skúseností a názorov členov organizácie vnímaných na rovnakej úrovni.

“Aplikácia systemického konsenzu” spoločnosti BeDigi umožňuje bleskovú a vysoko bezpečnú komunikáciu o “odpore” jednotlivých členov k navrhovaným riešeniam, grafické vyhodnotenie a ďalšie technické zaujímavosti. Otázka je odoslaná priamo členovi prostredníctvom oznámenia push notifikácie či emailom a on môže obratom zahlasovať. Vďaka tomu je budovanie rozhodovania organizácie  formou systemického konsenzu hračkou.

Buďte Digikratickou organizáciou

(dokonalá digitálna demokracia)

čítať viac

Softvér BeDigi svojou  inovatívnou “aplikáciou systémového konsenzu” umožňuje efektívne a moderné  rozhodovacie procesy prostredníctvom internej digitálnej komunikácie s členmi alebo špeciálne vybranými skupinami členov organizácie – úplne bez papierov a s okamžitými výsledkami hlasovania. 

 

Čo presne robí náš systém?

Každá organizácia má iné poslanie a iné potreby. Napríklad dôležitosť rýchlosti informácií alebo potreba riadených údajov sa môže výrazne líšiť v závislosti od povahy a účelu organizácie. Vždy však platí, že súčasné právne predpisy umožňujú spravovať len údaje, ktoré sú absolútne nevyhnutné na účinné vykonávanie vopred dohodnutých činností. V opačnom prípade hrozia pokuty.

Náš systém je porovnateľný so systémom Lego. Je možné ho prispôsobiť presným požiadavkám a potrebám organizácie. Nasledujúce funkcie sú len jednoduchým príkladom výhod, ktoré môže náš systém ponúknuť vašej organizácii:

MAXIMÁLNA BEZPEČNOSŤ PRI SPRÁVE ÚDAJOV VAŠICH ČLENOV

čítať viac

Všetky údaje sa automaticky viackrát zálohujú, aby sa zabránilo strate údajov po ich zadaní.

NOVÉ: KONTROLA DATABÁZ

čítať viac

NOVÉ: KONTROLA DATABÁZ BEZ DODATOČNÉHO ÚSILIA A AUTOMATICKÁ OPRAVA NESPRÁVNYCH ÚDAJOV

Dôležitou zásadou nových právnych predpisov o ochrane údajov je obmedzenie používania relevantných údajov. Ak organizácia uchováva staré a/alebo nesprávne údaje o svojich členoch, nie je to len piesok v prevodovke vašej administratívy, ale zvyčajne ide aj o vážne porušenie aktuálne platných smerníc a zákonov o ochrane údajov. Náš softvér umožňuje vašej organizácii rýchlo, bezpečne a jednoducho opravovať údaje vašich členov.

DIGITALIZÁCIA A AUTOMATIZÁCIA VŠETKÝCH ADMINISTRATÍVNYCH ČINNOSTÍ

čítať viac

Po prechode na softvérové riešenia BEDIGI je cesta vašej organizácie k úplne bezpapierovej administratíve jasná. Ako príklad možno uviesť tieto technické možnosti:

  • Automatické e-mailové upozornenia, napríklad na najbližšiu platbu členských poplatkov,
  • Automatická správa všetkých procesov týkajúcich sa napr. výročných ocenení členov,
  • Poloautomatické vytváranie pracovných výkazov, štatistík atď.

Bezpapierový prístup šetrí nielen váš čas a peniaze, ale chráni aj životné prostredie.

MAXIMÁLNA OPTIMALIZÁCIA POSKYTOVANIA NOVINIEK VAŠIM ČLENOM

čítať viac

Personalizované informácie možno posielať priamo do smartfónu každého člena prostredníctvom e-mailu, ako aj prostredníctvom oznámení PUSH. Jednoduchým naskenovaním individuálneho QR kódu na členskej karte si každý člen môže prezerať aktuálne informácie na vlastnej virtuálnej nástenke organizácie.

JEDNODUCHÁ SPRÁVA OSOBNÝCH ÚDAJOV

čítať viac

Každý člen môže jednoducho vykonávať zmeny svojich uložených údajov prostredníctvom smartfónu. V prípade potreby môžu byť takéto zmeny spojené s autorizáciou zodpovednou osobou.

POLOAUTOMATICKÉ VYTVÁRANIE NOVÝCH ČLENOV

čítať viac

Naše softvérové riešenie umožňuje vytvoriť nového člena prakticky bez dodatočného úsilia. Každý potenciálny nový člen vyplní prihlášku priamo online. Oprávnené osoby majú za úlohu iba skontrolovať zadané údaje a následne ich schváliť alebo zamietnuť. Tým sa úplne eliminuje potreba papierových žiadostí a ich manuálneho zadávania.

Profesionálna správa databáz

čítať viac

Rozsiahle funkcie filtrovania, grafické prehľady údajov, možnosť zaznamenávať ďalšie údaje, priraďovať a archivovať dokumenty alebo ocenenia členom, podávať žiadosti o zmeny údajov online, možnosť poskytovať elektronickú „nástenku“ a mnohé ďalšie užitočné možnosti robia z administrácie skutočnú radosť.

NOVÝ SVET KOMUNIKÁCIE

čítať viac

Odteraz môžete jednoducho posielať personalizované e-maily všetkým členom alebo určitým skupinám členov. Napríklad členom, ktorí meškajú s platením príspevkov, alebo tým, ktorí sa zúčastňujú na súťažiach. Hranice určujete vy.

MOŽNOSŤ NAČÍTANIA ÚDAJOV ČLENOV PROSTREDNÍCTVOM SMARTFÓNU

čítať viac

Osoby zodpovedné za organizačnú jednotku majú možnosť nepretržitého prístupu ku všetkým relevantným údajom svojich členov – pohodlne prostredníctvom smartfónu. Ďalšie možnosti, ako napríklad anotovanie poznámok alebo úloh, predstavujú ďalšie možnosti. Často sa používajú napríklad na zaznamenávanie vypožičaného vybavenia alebo na ukladanie času dostupnosti jednotlivých členov.

DIGITÁLNA ČLENSKÁ KARTA

čítať viac

Náš administratívny softvér poskytuje vašej organizácii moderné digitálne identifikačné karty pre všetkých členov na požiadanie. Po úspešnej online prihláške je členská karta zaslaná priamo novému členovi e-mailom vo formáte PDF. Tú si potom môžete vytlačiť alebo okamžite použiť ako plnohodnotný nový preukaz totožnosti prostredníctvom smartfónu. Preukaz totožnosti zvyčajne obsahuje tieto údaje:

  • meno a priezvisko člena
  • členské číslo
  • individuálny QR kód, prostredníctvom ktorého je člen priamo a nepretržite spojený s administratívou organizácie.

Na požiadanie vám radi poskytneme všetky členské karty vo forme plastových kariet podľa príslušného cenníka

Cenník

riešenia BeDigi

  • Cena na člena ročne od 0,20 €
  • Cena závisí od počtu členov
  • Dostupné sú rôzne úrovne balíkov
  • Riešenia vhodné pre malé, stredné a veľké organizácie

Buďte prvý, kto sa dozvie novinky

8 + 12 =

Prihlásením sa na odber noviniek súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov.

BeDigi – Stay human

Ste pripravení stať sa modernou organizáciou?