Korene stromu života sú pevne zapustené v zemi, ako Slovanstvo v našej krvi, jeho vetvy, siahajú až k nebu, ako naša viera. Čerpá živiny z prírody a energiu zo slnka, poskytuje nám tieň v horúcich dňoch, poskytuje domov živým tvorom, je to symbol života a sveta, tak, ako naše tradície, naša kultúra, naša hudba a náš jazyk.

Jeho korene sú stabilné, tak ako naše korene. Mladé a slabé vetvičku chráni a vyživuje, vie, že keď vyrastú, bude ešte pevnejší vďaka nim. Chráňme aj my svoje deti, dajme im lásku, výživu tela, ducha aj mysle, učme ich správnym hodnotám, láske k prírode a naše deti budú súčasťou krásneho, stabilného a jednotného Slovenska. Strom má korene hlboko zapustené v pôde, potrebuje vodu a viac stromov tvorí les a voda, pôda a les, sú národný poklad Slovenska.

1. – Vodu, pôdu a lesy vyhlásiť za národné bohatstvo
2. – Postupný prechod na priamu demokraciu
3. – Zavedenie hmotnej a trestnoprávnej zodpovednosti pre štátnych zamestnancov
4. – IQ a EQ testy + drogové testy
5. – Odmietame digitálnu menu a akúkoľvek digitálnu kontrolu
6. – Právo na hotovosť
7. – Vojenská neutralita
8. – Odchod z EÚ a Nato

Voda, pôda a lesy

» ochrana, zveľaďovanie a odborná starostlivosť o prírodné bohatstvo našej krajiny

» obnova poľnohospodárstva a potravinovej sebestačnosti Slovenska

» zdravé potraviny z regiónov

Veda, školstvo, kultúra

» školstvo aktívne a flexibilne reagujúce na potreby hospodárstva

» podpora a maximalizácia potenciálu vedeckých inštitúcií

» podpora kultúrneho dedičstva a pamäti národa s ohľadom a začlenením všetkých obyvateľov Slovenska

Zdravie, bezpečnosť, právny štát

» ! ZMENA VOLEBNÉHO SYSTÉMU !

» zabezpečenie dostupnej zdravotnej starostlivosti pre všetkých.

» ochrana práv spotrebiteľa ako aj zrušenie právnych predpisov, ktoré sú v rozpore so základnými ľudskými právami a slobodami.

» Medzinárodné záväzky voči EÚ, NATO, OSN a ostatným nesmú poškodzovať záujmy Slovenskej republiky

Buď aktívny

Chcete pomôcť v teréne, podporiť NKNK a sami sa aktívne zapojiť do zmeny vo vašej komunite alebo provincii? Potom nás kontaktujte, vždy sa tešíme z aktívnej podpory pri obnove demokracie na Slovensku.

Náš program

Priama demokracia

NKnk je za zavedenie priamej demokracie. 

Voda, pôda, lesy

» ochrana, zveľaďovanie a odborná starostlivosť o prírodné bohatstvo našej krajiny

» obnova poľnohospodárstva a potravinovej sebestačnosti Slovenska

» zdravé potraviny z regiónov

Voda, pôda, lesy

» ochrana, zveľaďovanie a odborná starostlivosť o prírodné bohatstvo našej krajiny

» obnova poľnohospodárstva a potravinovej sebestačnosti Slovenska

» zdravé potraviny z regiónov

Veda, školstvo, kultúra

​» školstvo aktívne a flexibilne reagujúce na potreby hospodárstva

» podpora a maximalizácia potenciálu vedeckých inštitúcií

» podpora kultúrneho dedičstva a pamäti národa s ohľadom a začlenením všetkých obyvateľov Slovenska

Voda, pôda, lesy

» ochrana, zveľaďovanie a odborná starostlivosť o prírodné bohatstvo našej krajiny

» obnova poľnohospodárstva a potravinovej sebestačnosti Slovenska

» zdravé potraviny z regiónov

Zdravie, bezpečnosť, právny štát

! ZMENA VOLEBNÉHO SYSTÉMU !

» zabezpečenie dostupnej zdravotnej starostlivosti pre všetkých.

» ochrana práv spotrebiteľa ako aj zrušenie právnych predpisov, ktoré sú v rozpore so základnými ľudskými právami a slobodami.

» Medzinárodné záväzky voči EÚ, NATO, OSN a ostatným nesmú poškodzovať záujmy Slovenskej republiky

Voda, pôda, lesy

» ochrana, zveľaďovanie a odborná starostlivosť o prírodné bohatstvo našej krajiny

» obnova poľnohospodárstva a potravinovej sebestačnosti Slovenska

» zdravé potraviny z regiónov

Voda, pôda, lesy

» ochrana, zveľaďovanie a odborná starostlivosť o prírodné bohatstvo našej krajiny

» obnova poľnohospodárstva a potravinovej sebestačnosti Slovenska

» zdravé potraviny z regiónov

Voda, pôda, lesy

» ochrana, zveľaďovanie a odborná starostlivosť o prírodné bohatstvo našej krajiny

» obnova poľnohospodárstva a potravinovej sebestačnosti Slovenska

» zdravé potraviny z regiónov

Nadchádzajúce podujatia

Diskusia Bratislava

21. September 2022 11:00

Diskusia Košice

3. November 2022 16:30

Diskusia Nitra

23. September 2022 14:00

Pracovná skupina B. Bystrica

6. November 2022 09:00

Pracovná skupina Žilina

29. September 2022 18:00