SLOVENSKO
na prvom mieste

Aktívne a spoločne formujeme budúcnosť
pre ľudí a s ľuďmi v krajine.

Korene stromu života sú pevne zapustené v zemi, ako Slovanstvo v našej krvi, jeho vetvy, siahajú až k nebu, ako naša viera. Čerpá živiny z prírody a energiu zo slnka, poskytuje nám tieň v horúcich dňoch, poskytuje domov živým tvorom, je to symbol života a sveta, tak, ako naše tradície, naša kultúra, naša hudba a náš jazyk.

Jeho korene sú stabilné, tak ako naše korene. Mladé a slabé vetvičku chráni a vyživuje, vie, že keď vyrastú, bude ešte pevnejší vďaka nim. Chráňme aj my svoje deti, dajme im lásku, výživu tela, ducha aj mysle, učme ich správnym hodnotám, láske k prírode a naše deti budú súčasťou krásneho, stabilného a jednotného Slovenska. Strom má korene hlboko zapustené v pôde, potrebuje vodu a viac stromov tvorí les a voda, pôda a les, sú národný poklad Slovenska.

Voda, pôda a lesy

» ochrana, zveľaďovanie a odborná starostlivosť o prírodné bohatstvo našej krajiny

» obnova poľnohospodárstva a potravinovej sebestačnosti Slovenska

» zdravé potraviny z regiónov

Veda, školstvo, kultúra

» školstvo aktívne a flexibilne reagujúce na potreby hospodárstva

» podpora a maximalizácia potenciálu vedeckých inštitúcií

» podpora kultúrneho dedičstva a pamäti národa s ohľadom a začlenením všetkých obyvateľov Slovenska

Zdravie, bezpečnosť, právny štát

» ! ZMENA VOLEBNÉHO SYSTÉMU !

» zabezpečenie dostupnej zdravotnej starostlivosti pre všetkých.

» ochrana práv spotrebiteľa ako aj zrušenie právnych predpisov, ktoré sú v rozpore so základnými ľudskými právami a slobodami.

» Medzinárodné záväzky voči EÚ, NATO, OSN a ostatným nesmú poškodzovať záujmy Slovenskej republiky

Aktuálne voľby

Voľby prezidenta

Voľby do orgánov BB kraj

Komunálne voľby Slovensko

Náš program

Priama demokracia

NKnk je za zavedenie priamej demokracie. 

Vodu, pôdu a lesy vyhlásiť za národné bohatstvo

» ochrana, zveľaďovanie a odborná starostlivosť o prírodné bohatstvo našej krajiny

» obnova poľnohospodárstva a potravinovej sebestačnosti Slovenska

» zdravé potraviny z regiónov

Zavedenie hmotnej a trestnoprávnej zodpovednosti pre štátnych zamestnancov

At vero eos et accusamus iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium. At vero eos et accusamus iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium.

Veda, školstvo, kultúra

​» školstvo aktívne a flexibilne reagujúce na potreby hospodárstva

» podpora a maximalizácia potenciálu vedeckých inštitúcií

» podpora kultúrneho dedičstva a pamäti národa s ohľadom a začlenením všetkých obyvateľov Slovenska

IQ a EQ testy + drogové testy

At vero eos et accusamus iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium. At vero eos et accusamus iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium.

Odchod z EÚ a Nato

At vero eos et accusamus iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium. At vero eos et accusamus iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium.

Zdravie, bezpečnosť, právny štát

! ZMENA VOLEBNÉHO SYSTÉMU !

» zabezpečenie dostupnej zdravotnej starostlivosti pre všetkých.

» ochrana práv spotrebiteľa ako aj zrušenie právnych predpisov, ktoré sú v rozpore so základnými ľudskými právami a slobodami.

» Medzinárodné záväzky voči EÚ, NATO, OSN a ostatným nesmú poškodzovať záujmy Slovenskej republiky

Odmietame digitálnu menu a akúkoľvek digitálnu kontrolu

At vero eos et accusamus iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium. At vero eos et accusamus iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium.

Postupný prechod na priamu demokraciu

At vero eos et accusamus iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium. At vero eos et accusamus iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium.

Právo na hotovosť

At vero eos et accusamus iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium. At vero eos et accusamus iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium.

Vojenská neutralita

At vero eos et accusamus iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium. At vero eos et accusamus iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium.

Buď aktívny

Chcete pomôcť v teréne, podporiť NKNK a sami sa aktívne zapojiť do zmeny vo vašej komunite alebo provincii? Potom nás kontaktujte, vždy sa tešíme z aktívnej podpory pri obnove demokracie na Slovensku.

Nadchádzajúce podujatia

Diskusia Bratislava

21. September 2022 11:00

Diskusia Košice

3. November 2022 16:30

Diskusia Nitra

23. September 2022 14:00

Pracovná skupina B. Bystrica

6. November 2022 09:00

Pracovná skupina Žilina

29. September 2022 18:00

Podpíšte aktuálne petície

Aktuálne správy

Stranícke rozhodovanie o riešení otázky ABC

Stranícke rozhodovanie o riešení otázky ABC

Chcete pomôcť v teréne, podporiť NKNK a sami sa aktívne zapojiť do zmeny vo vašej komunite alebo provincii? Potom nás kontaktujte, vždy sa tešíme z aktívnej podpory pri obnove demokracie na Slovensku. At vero eos et accusamus iusto odio dignissimos ducimus qui...

Komunálne voľby KE kraj

Komunálne voľby KE kraj

Chcete pomôcť v teréne, podporiť NKNK a sami sa aktívne zapojiť do zmeny vo vašej komunite alebo provincii? Potom nás kontaktujte, vždy sa tešíme z aktívnej podpory pri obnove demokracie na Slovensku. At vero eos et accusamus iusto odio dignissimos ducimus qui...

Komunálne voľby BB kraj

Komunálne voľby BB kraj

Chcete pomôcť v teréne, podporiť NKNK a sami sa aktívne zapojiť do zmeny vo vašej komunite alebo provincii? Potom nás kontaktujte, vždy sa tešíme z aktívnej podpory pri obnove demokracie na Slovensku. At vero eos et accusamus iusto odio dignissimos ducimus qui...